M&E trên toàn cầu/M&E in the Globe

 

Nghề đánh giá và mạng lưới Đánh giá toàn cầu

Có nhiều ý kiến cho rằng trong thế kỷ tới đây, nghề đánh giá sẽ trở thành một trong những nghề “hot”- hàng đầu. Một đánh giá gần đây của một kênh truyền thông có uy tín đã xác định nghề đánh giá trong nhóm 10 nghề có triển vọng nhất của thế kỷ 21. Năm 2015 đang được lựa chọn làm Năm quốc tế về Đánh giá.

Theo số liệu khảo sát mới nhất của IOCE (Cơ quan Quốc tế về Hợp tác trong Đánh giá), tới tháng 10/2012, toàn cầu có khoảng 150 hiệp hội ở các quy mô và mức độ tổ chức khác nhau. Trong các hiệp hội quốc gia mới khoảng 1/3 là đăng ký chính thức (khảo sát đang hoàn tất). Hiệp hội đầu tiên ra đời là Hiệp hội Đánh giá Canada (1981).

Tổng số thành viên chính thức đã tổng hợp là hơn 22,000 người và khoảng 6,000 thành viên chưa chính thức; trong đó đông nhất là Hiệp hội đánh giá Mỹ (7,310), Braxin (2,645), Canada (2,016), Úc (1,026). Ở khu vực châu Âu, Đức hay Pháp đều có khoảng 600-700 thành viên.

Trong Hội thảo của Hiệp hội Đánh giá Malaixia từ 10 đến 14.9.2012, đã thành lập Hiệp hội Đánh giá khu vực châu Á Thái Bình Dương (APEA) với 18 nước tham dự sự kiện http://www.mes.org.my/mesconf2012/

Giới thiệu về các trang web về M&E trên thế giới

Ioce.net

http://ioce.net/

This is the website of International Organisation for Cooperation in Evaluation (IOCE)-a loose alliance of evaluation societies around the world. It is a comprehensive website which provides wide information on the activities and events where IOCE involves in the world-wide community of evaluation professionals. A data base and case studies of the establishment of evaluation organizations are also fully provided along with other various information resources on evaluation.

Đây là trang web của IOCE (tạm dịch là Tổ chức Quốc tế về Hợp tác trong Đánh giá)-là một liên minh rộng rãi của các tổ chức đánh giá trên khắp thế giới. Trang web này cung cấp thông tin về các hoạt động và sự kiện trong cộng đồng các chuyên gia đánh giá trên thế giới mà IOCE đã và đang tham gia. Ngoài ra, trong trang web này còn có cơ sở dữ liệu về các tổ chức đánh giá tiêu biểu và nhiều thông tin phong phú khác về chuyên ngành đánh giá.

Mymande.org

http://mymande.org/

My M&E is the website of an innovative partnership launched by IOCE and UNICEF to enhance the capacities of civil social organizations (CSOs). It plays a role as a platform to share knowledge on country-led M&E systems worldwide and a learning source with facilitation and lessons learned about M&E. The E-Learning on Development Evaluation menu in this website is a good source for information on on-line courses as well as materials and tests for everyone interested.

My M&E là sản phẩm của một sáng kiến hợp tác do IOCE và UNICEF khởi xươngs nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội dân sự. Trang web này là một nơi chia sẻ kiến thức về các hệ thống theo dõi và đánh giá do cấp nhà nước định hướng ở khắp các quốc gia trên thế giới và là một nguồn tài liệu học tập với đầy đủ các thông tin hướng dẫn và các bài học kinh nghiệm về lĩnh vực theo dõi và đánh giá. Phần E-Learning on Development Evaluation của trang web My M&E cung cấp một nguồn thông tin phong phú về các khoá học on-line và những tài liệu cũng như các bài kiểm tra cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực theo dõi và đánh giá.

Betterevaluation.org

http://betterevaluation.org/

Better evaluation.org is an interactive website set up by a group of partners from Australia, USA, Thailand, Italy and UK. In this website you can find a diversity of information on evaluation theories and practices. Options for your choices are presented with vividity which can inspire people who access there to learn about evaluation.

Betterevaluation.org là một trang web mang tính tương tác do một nhóm các đối tác từ Úc, Mỹ, Thái Lan, Italia và Anh cùng hợp tác xây dựng lên. Trong trang web này bạn có thể tìm thấy một nguồn tài liệu phong phú về các lý thuyết cũng như thực tiễn về đánh giá trên thế giới. Các mục trong trang web được trình bày rất sinh động và bắt mắt, có khả năng truyền cảm hứng rất tốt cho những ai truy cập để tìm hiểu và học tập kiến thức về ngành đánh giá.

Ode.ausaid.gov.au
http://ode.ausaid.gov.au/

This is the website of AusAid’s Office of Development Effectiveness. From this website you can find practices of evaluations conducted by ODE in different countries in a wide range of sectors. Reports of these practices are also provided in here.

Đây là trang web của ODE, một cơ quan thuộc AusAid. Trang web này đăng tải những thực tiễn về các đợt đánh giá mà cơ quan này đẽ thực hiện tại nhiều quốc gia khác trong, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bản báo cáo của các đợt đánh giá này cũng có thể được tải về từ trang web này để tham khảo.

Aes.asn.au
http://www.aes.asn.au/

This website is of AES (Australian Evaluation Society)-an Australasian professional organization for people involved in evaluation and other interested individuals. In this website, information on learning and other resources on M&E are widely provided, along with information on career opportunities such as job vacancies, services to be provided or awards and grants for evaluation activity.

Trang web này là của AES (tạm dịch là Hiệp hội Đánh giá Australia)-là một tổ chức của những chuyên gia đánh giá thuộc khu vực Châu Á-Úc và những cá nhân có quan tâm khác. Trang web này cung cấp các thông tin phong phú về các nguồn lực cho hoạt động theo dõi và đánh giá, các cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như các cơ hội việc làm. Ngoài ra, trang web này còn cung cấp các thông tin về các giải thưởng và các nguồn vốn được cấp cho hoạt động đánh giá.