Cơ hội đào tạo/Training opportunities

What

Where

When

Equity-focused evaluation

http://mymande.org/elearning/course-details/1

 

10 Sep-16 Dec 2012

National Evaluation Capacity Development for Country-led Monitoring and Evaluation Systems

http://mymande.org/elearning/course-details/2

 

14 Jan 2013-24 Mar 2013

Emerging Practices in Development Evaluations

http://mymande.org/elearning/course-details/3

 

25 Mar 2013-12 May 2013

Foreign Assistance Performance Monitoring and Evaluation

https://communities.usaidallnet.gov/fa/node/1901

 

Always available

Participatory Monitoring and Evaluation

http://villageearth.org/training-and-consulting/online/participatory-monitoring-and-evaluation

19 Oct-23 Nov 2012

- M&E Fundamentals (Health Systems Related)

- M&E for HIV and AIDS Programmes

http://www.globalhealthlearning.org/programs.cfm

 

 

 

 

Sự kiện nổi bật

Trang web www.mymande.org đang thực hiện một chuỗi các bài giảng về đánh giá theo trọng tâm bình đẳng (equity-focused evaluation) chia thành 2 module: 2) Đánh giá và Bình đẳng; 3) Phương pháp luận cho đánh giá hướng về trọng tâm bình đẳng.

Mỗi tuần có một bài trình bày của một hoặc hai chuyên gia, nhà nghiên cứu nổi tiếng của lĩnh vực đánh giá- tuần 15-21/10 có bài giảng của chị Patricia Rogers về Mô hình Logic, về Khung Logic, … rất tổng hợp và cập nhật các xu hướng hiện đại. Patricia Rogers hiện là một trong những chuyên gia hàng đầu về đánh giá của thế giới của Đại học RMIT, Úc.

Mỗi bài giảng khoảng 30-40 phút và trên Youtube nên rất tiện để theo dõi vào bất cứ thời gian nào. Sau bài cuối cùng (16/12/2012) sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm và cấp chứng chỉ tham dự viên.

Chuỗi đào tạo webminar này do UNICEF cùng Đại học Claremont và IOCE thực hiện trong khuôn khổ về sáng kiến EvalPartners. Tiếp nối chương trình năm sau sẽ dự kiến có các nội dung về Nâng cao năng lực Đánh giá của quốc gia, các phương thức mới áp dụng cho đánh giá, …