• Theo dõi và Đánh giá

  Theo dõi và Đánh giá (M&E) là một công cụ quan trọng để có thể hiểu rõ hiệu quả và chất lượng hoạt động. Viet Insight là một công ty tiên phong trong lĩnh vực chuyên môn này cho các dự án ODA tại Việt Nam thông qua việc sử dụng các phương pháp hài hòa mà chính phủ Việt Nam rất ủng hộ.

  Gần đây Viet Insight đã và đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến Theo dõi và Đánh giá như sau:

  •  Nâng cao năng lưc Theo dõi và Đánh giá cho các cán bộ
  • Thiết kế hệ thống Theo dõi và Đánh giá.
  • Cung cấp dịch vụ đánh giá bao gồm khảo sát hiện trạng đầu kỳ, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ và đánh giá tác động
 • Hỗ trợ triển khai và hậu cần

  Kinh nghiệm làm việc tại cấp địa phương ở Việt Nam biến những kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết về cộng đồng, văn hóa và môi trường của địa phương thành những nguồn vốn quý báu. Tại Viet Insight, chúng tôi cung cấp một hệ thống hỗ trợ hậu cần trọn gói để đảm bảo khách hàng của mình có thể đạt được những thành công như mong muốn với việc thực hiện công việc thuận lợi tối đa. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một loạt các công tác hỗ trợ quản lý và hỗ trợ hậu cần để khách hàng có thể đạt được hiệu quả và thành công trong việc thực hiện các nghiên cứu, khảo sát tại thực địa cho các hoạt động phát triển cũng như các hoạt động tìm hiểu để thiết kế và chuẩn bị cho các chương trình/dự án. Hỗ trợ của chúng tôi bao gồm:

  • xác định và hỗ trợ quá trình trao đổi với các đối tác liên quan;
  • quản lý dự án thông qua công tác thiết kế, thực hiện và hoàn tất;
  • các dịch vụ biên, phiên dịch;
  • tổ chức sự kiện bao gồm thiết kế, phát triển và trợ giảng cho các hội thảo, tập huấn;
  • quản lý tiến độ;
  • và đáp ứng các yêu cầu tư vấn địa phương.
 • Khảo sát và Phân tích tình hình Kinh tế và Xã hội

  Đối với bất kể một cơ quan tài trợ đa phương hay một công ty tư nhân nào muốn đầu tư vào một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, Viet Insight có thể đáp ứng cho tất cả các khách hàng của mình những nhu cầu nghiên cứu về định tính và định lượng. Các báo cáo nghiên cứu do Viet Insight thực hiện bao gồm các dịch vụ như:

  • thu thập các dữ liệu sơ cấp;
  • đánh giá và phân tích các số liệu thống kê hiện tại được chính thức công bố;
  • nghiên cứu các học thuyết; 
  • khảo sát và đánh giá các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ có sự tham gia; 
  • và nghiên cứu tác động kinh tế-xã hội và các nghiên cứu hiện trạng.
 • Nghiên cứu thị trường và Hỗ trợ thực hiện đầu tư

  Nếu được tư vấn đúng đắn và có chiến lược, rủi ro trong đầu tư giữa các quốc gia sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể. Tại Viet Insight, chúng tôi luôn tối ưu hóa các năng lực về nghiên cứu định tính và định lượng để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tư nhân đang kiếm tìm cơ hội đầu tư trực tiếp. Các dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp bao gồm: các khảo sát thâm nhập thị trường và hỗ trợ đầu tư cho các ngành kinh doanh kể cả những ngành đã đi vào hoạt động lẫn những ngành còn đang tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Vượt xa sự tổng hợp tư vấn đơn thuần, chúng tôi có khả năng tư vấn cho khách hàng các yếu tố thành công mang tính quyết định bao gồm các phân tích về địa điểm đầu tư và các phân tích về các ngành bổ trợ và các bên liên quan.

 • Đào tạo về Chính sách công

  Sự kết hợp của quá trình hòa nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và tốc độ tăng trưởng nhanh không ngừng của Việt Nam như một thị trường mới nổi đã dẫn đến việc tăng nhu cầu về Đào tạo Chính sách công cho các cán bộ quan chức của chính phủ. Các vấn đề như tỉ lệ thất nghiệp, di cư từ nông thôn lên đô thị, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, sự phát triển công nghiệp và thương mại v.v…đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết.

  Với việc kết hợp với một số cơ sở đào tạo, bao gồm Chương trình Đào tạo Kinh tế Fulbright tại TP Hồ Chí Minh và Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á, Viet Insight có khả năng tổ chức đào tạo cho các cán bộ trung và cao cấp của chính phủ tại cả hai cấp trung ương và tỉnh trong những dịch vụ sau đây:

  • Tạo dựng quan hệ giữa những người cung cấp dịch vụ đào tạo và các cơ quan của chính phủ,
  • Xác định các nhu cầu đào tạo,
  • Tuyển lựa học viên,
  • Thiết kế nội dung chương trình đào tạo,
  • Trợ giảng,  và
  • Xây dựng các nghiên cứu tình huống.