Viet Insight là một công ty tư vấn của Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp, độc đáo với hệ thống quản lý hiện đại, sẵn sàng đón nhận các cơ hội kinh doanh đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.

Viet Insight theo mô hình tổ chức công ty tư vấn hiện đại với 4 cán bộ chuyên trách về hành chính và quản lý cùng đội ngũ 6 thành viên (partner) và mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp thuộc mọi lĩnh vực có liên quan.