Ngân hàng Thế giới - Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Ngân hàng Phát triển Châu Á